Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-020386
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn
Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ. Tham mưu họp Hội đồng xét duyệt cấp xã
Bước 3: Tổng hợp, lập thủ tục trình UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận
Bước 4: Chuyển hồ sơ về Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện, thành phố
Giấy báo tử.
Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất
Phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
Tải về
Phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-020386
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29