Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-020579-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa
Bước 3: Xem xét hồ sơ, ký vào giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (do Phòng Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận)
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố:
. 01 bản báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của Đề án Bảo vệ môi trường đã được xác nhận
. 01 giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường
03 báo cáo về việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận
03 bộ kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo việc hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận (Phụ lục 13)
Tải về
Mẫu giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường được xác nhận (Phụ lục 14)
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 12)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-020579-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22