Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-021167
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản họp xét;Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn đề nghị huyên, thành phố xét hưởng trợ cấp cho đối tượng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn.
Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ. Tham mưu họp Hội đồng xét duyệt cấp xã.
Bước 3: Tổng hợp, lập thủ tục trình UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận.
Bước 4: Chuyển hồ sơ về Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện, thành phố.
Bản khai cá nhân (mẫu 1A, 2A, 3A) hoặc bản khai thân nhân (mẫu 1B, 2B, 3B) kèm theo giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (mẫu 04)
Bản sao các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ có liên quan có xác nhận của UBND xã, phường
Bản trích sao quá trình công tác có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C)
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, ấp (mẫu 05)
Biên bản xét và xác nhận của hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường (mẫu 06).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân người đề nghị hưởng chế độ một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg- Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-021167
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19