Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-021978-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Bước 2: Cán bộ thụ lý kiểm tra, bổ sung điều chỉnh đủ thủ tục, ghi vào sổ theo dõi quản lý, tổng hợp thành danh sách
Bước 3: Tham mưu UBND huyện, thành phố tổ chức họp thông qua Hội đồng giải quyết chính sách huyện, thành phố
Bước 4: Chuyển toàn bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Bước 5: Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình UBND tỉnh ra quyết định
Bước 6: UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
. Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
Giấy báo tử (3-LS1)
Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (3-LS2)
Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cấp xã
Tờ khai của gia đình Liệt sĩ (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ (3-LS2) (đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (hệ dân chính đảng) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-021978-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33