Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-022513-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ; Tham mưu họp Hội đồng xét duyệt huyện, thành phố
Bước 3: Tổng hợp, lập thủ tục trình UBND huyện, thành phố ký xác nhận
Bước 4: Chuyển hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Bản xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
Bản khai cá nhân:
. Dành cho đối tượng còn sống (Mẫu 2A-1)
. Dành cho đối tượng Liệt sĩ và từ trần (Mẫu 2B-1)
Bản sao một trong các giấy tờ liên quan:
. Lý lịch Đảng viên
. Quyết định hưu trí, mất sức, phục viên xuất ngũ có kê khai thời gian công tác
. Bản khai thời gian công tác khi làm hồ sơ thương bệnh binh
. Bản khai thành tích có kê thời gian công tác để làm hồ sơ huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ
. Giấy xác nhận của địa phương nơi đối tượng trước đây hoạt kháng chiến có người biết rõ
+ Biên bản họp xét của UBND xã, phường, thị trấn đề nghị
+ Danh sách những người đủ điều kiện, được xã, phường, thị trấn đề nghị
+ Bản khai cá nhân: Dà nh cho đối tượng còn sống (Mẫu 2A), dành cho đối tượng Liệt sĩ và từ trần (Mẫu 2B) (kèm theo giấy ủy quyền (mẫu 04) của thân nhân chủ yếu, biên bản hội nghị Liên tịch (mẫu 05) nếu có)
+ Biên bản hội nghị BCH Hội cựu chiến binh (mẫu 06 nếu có)
+ Đơn đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg. (mẫu 8A)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân dành cho đối tượng còn sống (Mẫu 2A)
Tải về
Bản khai cá nhân dành cho đối tượng Liệt sĩ và từ trần (Mẫu 2B)
Tải về
Giấy ủy quyền của thân nhân chủ yếu (mẫu 04)
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ chính sách, đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách (theo Quyết định 188 và Quyết định 290) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-022513-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42