Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023106-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (do Khách hàng thực hiện)
Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thành phần các tài liệu có trong hồ sơ, bộ hồ sơ theo quy định tại mục thành phần và số lượng bộ hồ sơ.
. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ - Xử lý hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (Địa chỉ: 137 Quốc lộ 1A, phường 4, TPTA, tỉnh Long An)
Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện
Kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn Khách hàng thực hiện hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; Hồ sơ được chuyển đến đơn vị chuyên môn thụ lý
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Khách hàng làm lại cho kịp thời
Xử lý hồ sơ: do Đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện
. Kiểm tra hồ sơ
. Soạn thảo Tờ trình, Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ký quyết định giao đất
. In giấy chứng nhận QSDĐ, trình cấp thẩm quyền ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
. Chuyển giấy chứng nhận QSDĐ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Sản phẩm gồm có: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
. Khách hàng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả
. Công chức trả kết quả kiểm tra, đối chiếu các chứng từ thể hiện việc đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, hướng dẫn Khách hàng nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định
. Công chức trả kết quả hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu Khách hàng ký vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận kết quả không đúng thẩm quyền thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đơn xin giao đất (theo mẫu quy định): 01 bản
Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính (bản chính): 02 bản
Quyết định thành lập tổ chức (bản sao): 02 bản sao
Chủ trương tiếp nhận: 02 bản sao
Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 02 bản sao
Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm: 02 bản sao
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường (trường hợp nhà nước thu hồi đất): 02 bản sao công chứng
Tờ trình của UBND cấp huyện (trường hợp đất công do Nhà nước quản lý): 01 bản chính, 01 bản sao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 508.000 đồng/1 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-023106-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17