Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023464-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đăng ký cho thuê đất hoặc không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký thuê/ thuê lại đất trong khu/ cụm công nghiệp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (Địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 072 3524111)
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
Luân chuyển hồ sơ đến Chi Cục thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính
Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) sau khi tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính
Nhận các thông báo của ngành thuế về nghĩa vụ tài chính phải thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo trực tiếp, thông qua điện thoại và bằng văn bản); ký nhận các thông báo và thực hiện việc nộp nghĩa vụ tài chính vào ngân sách Nhà nước theo địa chỉ được ghi trong các thông báo của ngành thuế
Nộp các chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Bước 4: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Người nhận giấy chứng nhận nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả
- Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận đến nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại bộ phận tài vụ
- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, phí và yêu cầu người nhận ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ); riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vào buổi sáng:
- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghiệp (2 bản chính hoặc bản sao công chứng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1bản chính +1 bản sao)
Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính (1bản chính +1 bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (1 bản sao công chứng)
Dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư đã đăng ký đầu tư hoặc dự án đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư (1 bản chính)
Giấy biên nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 (1 bản sao công chứng)
Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (1 bản sao công chứng)
Văn bản xác nhận đã xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với trường hợp chuyển nhượng trong khu/cụm công nghiệp (1 bản sao) hoặc văn bản cam kết của nhà đầu tư thứ cấp chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh khi đã đấu nối hệ thống xử lý nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu/cụm (01 bản chính)
Tờ khai lệ phí trước bạ (2 bản theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 508.000 đồng/1 hồ sơ
Căn cứ pháp lý

0
22