Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023501-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (do Khách hàng thực hiện).
Bước 2:: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (Địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 072 3524111).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp, luân chuyển hồ sơ đến bộ phận thụ lý.
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Xử lý hồ sơ: do Đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
Xác nhận việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và chỉnh lý giấy chứng nhận.
Bước 3:: Trả giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
. Người nhận giấy chứng nhận nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
. Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận giấy chứng nhận đến nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận tại bộ phận tài vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
. Công chức trả kết quả hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận giấy chứng nhận ký vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền thì phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần; riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vào buổi sáng (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (2 bản theo mẫu quy định)
Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghiệp (1bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản chính+ 1 bản sao)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng (1 bản chính+ 1 bản sao)
Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (nếu có) (1 bản chính+1 bản sao)
Riêng trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất:
- Hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đối với trường hợp thuê đất/ thuê lại đất trong khu/cụm công nghiệp và không có Văn bản xác nhận của bên cho thuê đất/thuê lại đất về việc bên thuê đất/ thuê lại đất đã trả hết tiền thuê đất/thuê lại đất (1 bản sao)
- Hóa đơn giá trị gia tăng đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (trường hợp hợp đồng thuê/thuê lại tính giá trị bằng ngoại tệ nhưng hóa đơn ghi tiền VNĐ thì phải có văn bản xác định tỷ giá khi thanh toán) hoặc Văn bản xác nhận của bên cho thuê đất/thuê lại đất về việc bên thuê đất/ thuê lại đất đã trả hết tiền thuê đất/thuê lại đất cho cả thời gian thuê/thuê lại đất (1 bản chính hoặc bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận của bên cho thuê đất/thuê lại đất)
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ), riêng Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (Mẫu số 01/ĐKTC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 đồng/1lần
Phí chứng nhận về biến động đất đai 20.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-023501-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22