Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023523-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Long An hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (Địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 072 3524111)
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ; ký xác nhận xóa đăng ký thế chấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Người nhận giấy chứng nhận nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả
- Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận giấy chứng nhận ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần; riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vào buổi sáng:
- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghiệp (1 bản chính hoặc bản sao công chứng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-023523-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26