Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-025889-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (không tính thời gian kiểm tra thực tế hồ sơ, nhân sự và trang thiết bị của đơn vị)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi truờng Long An (Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế hồ sơ, nhân sự và trang thiết bị của đơn vị cần bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký bản đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ.
Bước 3: Nhận giấy đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
• Người nhận giấy đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
• Công chức trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người nhận giấy đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận giấy đăng ký bổ sung không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:
. Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng trung học chuyên ngành đo đạc và bản đồ;
. Có đủ điều kiện quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 (Cá nhân chỉ được đăng ký các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 10 Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và do một cá nhân thực hiện).
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và phải có đủ điều kiện quy định tại điểm b và c Khoản 1 Điều 7 quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
Tổ chức trong nước đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:
. Có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức;
. Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký;
. Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
Đơn đề nghị bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy đăng ký
Giấy đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
Biên bản thẩm định nội dung đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-025889-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26