Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-028144-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay khi nhận được thông báo chấm dứt của THT
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xoá tên tổ hợp tác trong sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tổ hợp tác chấm dứt hoạt động thì tổ hợp tác phải thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác được cấp giấy chứng thực về việc chấm dứt hoạt động.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận hồ sơ và xoá tên tổ hợp tác trong sổ
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Giấy chứng thực hợp đồng hợp tác đã cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt tổ hợp tác - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-028144-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23