Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-057044-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy đăng ký. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp giấy
Xử lý hồ sơ: Bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy đăng ký. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp giấy
Trả kết quả:: Người đại diện của tổ chức đem biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An nộp lệ phí và nhận Giấy đăng ký.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật
Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng
Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam
Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có công chứng)
Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ (01 bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc doanh mục hành hóa kinh doanh có điều kiện (01 bản sao có công chứng)
Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch (01 bản chính)
Chương trình bán hàng phải có nội dung quy định như sau: Chương trình bán hàng, bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẻ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, Công dụng và cách thức sử dụng hàng hoá được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hành hóa được bán (01 bản chính)
Chương trình đào tạo người tham gia, bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (Mẫu MĐ-1 Phụ lục II)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Mức thu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-057044-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17