Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-109293-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Dự án huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (tối thiểu là 15 ngày)
+ Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (tối thiểu là 10 ngày)
+ Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (tối thiểu là 30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mời thầu theo quy định của pháp luật
Bước 2: Thông báo mời thầu (theo mẫu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 3 kỳ liên tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An
Bước 3: Phát hành hồ sơ mời thầu tại Ban Quản lý dự án huyện, thành phố (15 ngày kể từ ngày đăng thông báo mời thầu)
* Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Kế hoạch đấu thầu được duyệt
- Hồ sơ mời thầu được duyệt
- Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đã được đăng tải theo quy định tại điều 5 Luật Đấu thầu
Thông báo mời thầu đăng tải trên đài truyền hình
Hướng dẫn cho các nhà thầu:
* Yêu cầu về thủ tục đấu thầu:
. Bảng chỉ dẫn đối với nhà thầu
. Bảng dữ liệu đấu thầu
. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
. Biểu mẫu dự thầu
* Yêu cầu về xây lắp:
. Giới thiệu về gói thầu
. Bảng tiên lượng
. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
. Các bản vẽ
* Yêu cầu về hợp đồng:
. Điều kiện chung của hợp đồng
. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
. Mẫu hợp đồng
Mẫu đơn dự thầu, thông tin về năng lực, mẫu hợp đồng, mẫu bảo lãnh dự thầu, mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Bảng kê khối lượng
Chứng chỉ đi hiện trường
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán được duyệt
Thông báo mời thầu trên trang thông tin đấu thầu của Bộ Kế hoạch đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phát hành hồ sơ mời thầu - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-109293-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22