Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-118374-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biểu đăng ký sử dụng lao động; biểu tăng, giảm lao động đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ thì yêu cầu bổ sung hồ sơ
Bước 3: Trình lãnh đạo phòng xem xét, ký xác nhận
Bước 4: Trả hồ sơ cho người sử dụng lao động
01 Giấy khám sức khoẻ
03 Biểu đăng ký sử dụng lao động (theo mẫu v)
02 Hợp đồng lao động (Mẫu số 1)
Phụ lục hợp đồng lao động - nếu có (Mẫu số 2)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, ở các hàng quán, dịch vụ, kinh doanh có điều kiện - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-118374-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34