Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-126323-TTl
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tính cả ngày nghỉ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, Thị xã Tân An, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.
Bước 3: Nhận Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt 1 sao, 2 sao tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, thể thao và du lịch:
- Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Quyết định đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Quyết định cho người đến nhận Quyết định.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008)
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 (TT 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008)
Bản sao có giá trị pháp lý:
- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
- Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 88/2008//TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch đạt 1sao, 2 sao lần đầu 400 ngàn đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-126323-TTl
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21