Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-127375-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện nhà sản xuất nộp hồ sơ tại Phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.
* Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn lại cho người nộp hồ sơ.
Bước 2: Chuyên viên thẩm định nội dung hồ sơ.
* Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu chuyên viên sẽ soạn thảo thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn.
* Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, chuyên viên sẽ soạn thảo văn bản hướng dẫn gửi đến nhà sản xuất để chỉnh sửa cho phù hợp.
Bước 3: Đại diện nhà sản xuất đến Phòng Trồng trọt nhận thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn theo phiếu hẹn.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ).
- Sáng: từ 7giờ đến 11giờ 30.
- Chiều: từ 13giờ 30 đến 17 giờ.
Bản công bố rau, quả an toàn
Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ
Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê (có công chứng)
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu (có công chứng)
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố rau, quả an toàn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá, giám sát nội bộ) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-127375-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19