Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-164188-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, Long An)
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chuyên viên quản lý Công nghệ soạn thảo giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (gọi tắt là giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung) trình lãnh đạo phê duyệt. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký duyệt quyết định cấp hoặc ký văn bản trả lời
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
. Người nhận giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
. Công chức trả giấy giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận
* Đối với cá nhân: Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ
Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức
Số bộ hồ sơ: 03 bộ trong đó 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ sao chụp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (đính kèm)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 0,1% tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung/giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng và tối thiểu không dưới 2 triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-164188-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17