Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-164189-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, số 112 đường CM tháng 8 phường 1, Thành Phố Tân An.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy Biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường để xử lý.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đầy đủ.
Bước 2: Phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường phân công công chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thẩm định điều kiện an toàn thực tế tại đơn vị; nếu đủ điều kiện theo quy định thì cấp giấy chứng nhận; nếu không đủ điều kiện theo quy định, sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận
Bước 3: Tổ chức nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, TP Tân An.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
- Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng đủ các điều kiện an toàn được quy định tại Điều 6 của Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
Các tài liệu có liên quan đến sự thay đổi so với quy định tại hồ sơ cấp mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (LPG) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-164189-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19