Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-164206-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện
Bước 2: Chuyển hồ sơ hợp lệ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
Bước 3: Yêu cầu cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật
Bước 4: Thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành của Văn phòng HĐND và UBND huyện
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ buổi sáng (trừ ngày lễ nghỉ):
- Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là người có năng lực hành vi dân sự
04 bản hợp đồng chuyển đổi đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có)
02 tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (theo mẫu)
02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu)
Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển đổi đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân (mẫu số 35/HĐCĐ)
Tải về
Tờ khai phí, lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chỉnh giấy hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức phí: 7.500 đồng/lần (chỉnh lý); . Mức phí: 10.000 đồng/lần (cấp giấy)
Lệ phí trích lục bản đồ địa chính 5.000 đồng/lần
Lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-164206-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23