Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-164223-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Sở tài nguyên và môi trường, Phòng tài nguyên môi trường, phòng quản lý đô thị huyện thị
Cách thức thực hiện: Công chứng trực tiếp tại phòng Công chứng. Công chứng ngoài trụ sở trong một số trường hợp: khách hàng là người già, yếu, bệnh tật…. đi lại gặp nhiều khó khăn, những người đang phải thi hành án, đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc khách hàng có những lý do chính đáng khác không thể trực tiếp đến yêu cầu công chứng
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thời hạn công chứng có thể kéo dài nhưng không quá mười ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ tại phòng công chứng số 1 tỉnh Long A (330 A - Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Thành Phố Tân An, Long An)
Bước 2: Công chứng viên kiểm tra hồ sơ, ký công chứng văn bản ủy quyền
Bước 3: Thu phí và trả kết quả công chứng cho người yêu cầu công chứng
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần, riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Các giấy tờ quy định bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng việt, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam
+ Văn bản của nuớc ngoài phải có hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác
+ Giấy CMND sử dụng không quá 15 năm kể từ ngày cấp
+ Trong trường hợp người tham gia giao dịch không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng
Phiếu yêu cầu công chứng ( theo mẫu)
Dự thảo hợp đồng giao dịch
Bản sao giấy tờ tuỳ thân
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu (CNQSH), quyền sử dụng (QSD) tài sản hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký QSH, QSD
Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến giao dịch mà pháp luật quy định phải có
Số bộ hồ sơ: Tùy theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng . Giấy ủy quyền 20.000 đ/trường hợp . Hợp đồng ủy quyền 40.000đ/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [18]
Tiếp công dân - Long An
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài) - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không gắn liền với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Long An
Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh - Long An
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Long An
Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ - Long An
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Long An
Đăng ký khai sinh - Long An
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Long An
Đăng ký giám hộ - Long An
Đăng ký chấm dứt giám hộ - Long An
Đăng ký lại khai sinh - Long An
TTHC đang xem
Công chứng văn bản ủy quyền - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-164223-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29