Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-165479-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ:: * Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An, địa chỉ số 112 Cách Mạng Tháng 8, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An.
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 2 Xử lý hồ sơ:: Bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy chứng nhận. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp giấy
Bước 3 Trả kết quả:: Người đại diện của tổ chức, cá nhân đem biên nhận đến nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là thương nhân có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá; đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người; có hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh nguyên liệu thuốc lá theo mẫu quy định (01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực)
Tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bao gồm:
- Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn bộ phận làm việc và các khu phụ trợ khác (01 bản chính);
- Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị bộ phận cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện bộ phận chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá (01 bản chính);
- Hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu (01 bản sao có chứng thực);
- Hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá (01 bản sao có chứng thực);
- Biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn bộ phận cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 2)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-165479-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22