Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-165547-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4 , Thị xã Tân An, Long An).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ , hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu , hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định họp xét cấp giấy phép , Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào biên bản họp ký quyết định cấp giấy phép hoặc ký văn bản trả lời.
Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Người nhận giấy phép đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ.
- Công chức trả giấy phép viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép.
* Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ):
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các thông tin trong hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy phép phải trung thực .Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài (trừ tiếng Anh) phải dịch sang tiếng Việt .Bản sao, bản dịch phải có xác nhận của tổ chức , cá nhân khai báo, đề nghị cấp giấy phép
Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật
Hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy phép phải để trong bì đựng , nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện ; không chấp nhận hồ sơ gửi qua Fax
Nộp phí, lệ phí theo quy định
Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi ,mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ ngoài quy định của giấy phép (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ ) theo Mẫu 04/ATBX- CP
Đề án nâng cấp mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) liên quan đến an toàn bức xạ
Luận chứng về an toàn bức xạ
Bản đánh giá tác động môi trường về mặt an toàn bức xạ khi đưa cơ sở hoặc thiết bị vào hoạt động (chỉ áp dụng cho máy cố định)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ. (Mẫu đơn 04/ATBX- CP)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Cấp phép nâng cấp mở rộng phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ * Phí: 5.000.000 đồng / giấy phép * Lệ phí: 100.000 đồng / giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép nâng cấp mở rộng phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-165547-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24