Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-165878-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính Văn phòng HĐND và UBND huyện
Bước 2: Thẩm định hồ sơ mời thầu
Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt hồ sơ mời thầu
Bước 4: Phát hành thông báo kết quả cho chủ đầu tư.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Bộ hồ sơ mời thầu theo quy định của pháp luật
Báo cáo kết quả bản thẩm định hồ sơ mời thầu
Hồ sơ xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-165878-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12