Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-169611-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, Long An)
Bước 2: Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ và soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất
Bước 3: Trình Ban Giám đốc ký duyệt
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.
* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:
- Địa điểm.
- Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.
- Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.
Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:
- Phương tiện vận chuyển hóa chất.
- Vận hành an toàn hóa chất.
Điều kiện vế trang thiết bị:
- Thiết bị sản xuất.
- Các thiết bị, phương tiện an toàn.
- Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền
Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT)
Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận
Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất
Bản kê khai nhân sự (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm)
Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng trong bản kê khai nhân sự quy định tại mục j) nêu trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai nhân sự
Tải về
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-169611-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20