Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-169629-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An)
Bước 2: Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ và soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất
Bước 3: Trình Ban Giám đốc ký duyệt
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.
* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:
- Địa điểm.
- Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.
- Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.
Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:
- Phương tiện vận chuyển hóa chất.
- Vận hành an toàn hóa chất.
Điều kiện vế trang thiết bị:
- Thiết bị sản xuất.
- Các thiết bị, phương tiện an toàn.
- Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.
Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có)
* Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
- Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có)
Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-169629-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24