Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-169635-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
+ Trạm Y tế xã, phương, thị trấn: Từ lúc nhận đủ hồ sơ và chuyền về Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố: 05 ngày.
+ Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố: Tổng hợp và chuyển về Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 05 ngày.
+ Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình: Nhận đủ hồ sơ và giải quyết trong vòng 10 ngày.Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố nhận và chuyển Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn về Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 05 ngày.
+ Trạm Y tế xã, phương, thị trấn chuyển Giấy chứng nhận cho người dân trong vòng 05 ngày.
* Giấy Chứng nhận thôi đẻ hẳn có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dân điền thông tin vào Giấy đăng ký thực hiện kế hoạch hóa gia đình (quý I hàng năm) và gửi cho cộng tác viên quản lý địa bàn tại ấp, khu phố. Cộng tác viên gửi Giấy đăng ký thực hiện kế hoạch hóa gia đình cho Trạm Y tế (cán bộ dân số xã, phường, thị trấn) lưu giữ
Bước 2: Khi người dân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn thì viết đơn xin đề nghị cấp Giấy chứng nhận và gửi cho cộng tác viên quản lý địa bàn tại ấp, khu phố. Cộng tác viên tổng hợp danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn và gửi Trạm Y tế (cán bộ dân số xã, phường, thị trấn) xem xét. Căn cứ trên đơn xin đăng ký thực hiện kế hoạch hóa gia đình và đề nghị cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn, Trạm Y tế tổng hợp danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn và gửi về Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố
Bước 3: Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố tiếp nhận danh sách, kiểm tra đúng quy định và nhập vào máy vi tính, chuyển về Chi cục Dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh (số 51 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An)
Bước 4: Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình nhận danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn có ký tên và đóng dấu từ Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố và kèm theo bản điện tử (có ghi rõ ngày nhận vào sổ theo dõi)
Bước 5: Cán bộ Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình kiểm tra tính pháp lý.
- Trường hợp danh sách đầy đủ các thông tin dữ liệu trình lãnh đạo ký duyệt danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Trường hợp danh sách không đúng quy định, hướng dẫn và gửi Trung tâm Dân số- kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố thực hiện lại.
Bước 6: Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình chuyển Giấy Chứng nhận thôi đẻ hẳn về Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố. Trạm Y tế xã, phường thị trấn đến Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố nhận và cấp giấy chứng nhận cho người dân.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, không tính ngày nghỉ và ngày lễ.
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Các trường hợp đặc biệt:
+ Cặp vợ chồng có điều kiện đẻ đăng ký thôi đẻ hẳn sinh lần 02 sinh đôi trở lên.
+ Cặp vợ chồng có điều kiện đẻ tái hôn, nếu tổng số con riêng, con chung là 01 hoặc 02 con đăng ký thôi đẻ hẳn.
+ Cặp vợ chồng có điều kiện đẻ có 01 hoặc 02 con dị tật, sinh con thứ 03 đăng ký thôi đẻ hẳn.
* Trường hợp ngoại lệ:
Cặp vợ chồng có đăng ký thôi đẻ hẳn và được cấp giấy thôi đẻ hẳn nay đã hết điều kiện đẻ như (người vợ trên 49 tuổi, góa, ly hôn) thì giấy thôi đẻ hẳn được cấp cho đến khi những đứa con học hết bậc trung học.
+ Cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (tuổi người vợ từ 49 tuổi trở xuống) phải đăng ký kế hoạch hóa gia đình như đẻ thưa, thôi đẻ hẳn.
* Trường hợp 02 con đăng ký thôi đẻ hẳn, con thứ 02 tròn 36 tháng tuổi.
* Trường hợp 01 con, con phải tròn 60 tháng tuổi. Cặp vợ chồng có điều kiện đẻ có 01 hoặc 02 con thực hiện đình sản thì không quan tâm đến tuổi của con. Cặp vợ chồng sinh lần đầu sinh đôi trở lên đăng ký thôi đẻ hẳn được cấp giấy khi còn tròn 36 tháng tuổi.
Giấy đăng ký thực hiện Kế hoạch hóa gia đình (01 bản)
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn (01 bản)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký thực hiện kế hoạch hóa gia đình
Tải về
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-169635-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
13