Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-182872-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
+ Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu không đủ điều kiện đăng ký chuyển mục đích thì lập Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp để trả hồ sơ và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện lại
+ Trong thời gian không quá mười ba (13) ngày làm việc kể từ ngày xác định đủ điều kiện đăng ký chuyển mục đích: Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ về môi trường theo quy định; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận hoặc trình ký giấy chứng nhận (nếu có) và trả kết quả cho khách hàng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục thành phần và số lượng bộ hồ sơ (do người sử dụng đất thực hiện)
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (Địa chỉ: Số 137, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 072 3524111)
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
- Tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ, luân chuyển hồ sơ đến bộ phận thụ lý
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
- Xử lý hồ sơ: Do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện
Bước 3: Trả giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
. Người nhận kết quả hồ sơ nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả
. Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận kết quả hồ sơ nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận tại bộ phận tài vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
. Công chức trả kết quả hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận kết quả hồ sơ ký vào Sổ giao nhận hồ sơ
Ghi chú: Người nhận kết quả hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp người nhận kết quả hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấp thuận đầu tư hoặc thỏa thuận địa điểm (01 bản sao)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Trường hợp nhận chuyển nhượng đồng thời đăng ký chuyển mục đích thì nộp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kèm thông báo nộp thuế và hóa đơn nộp tiền (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao có đính kèm bản chính để đối chiếu)
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN, 01 bản chính)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1 giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 508.000 đồng/1 hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-182872-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19