Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-183885-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (65B Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại
Bước 3: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ
Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Công trình xây dựng phù hợp với Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được duyệt, Quy định Quản lý Quy hoạch và Xây dựng trong khu công nghiệp, Giấy phép xây dựng, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở/ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật
+ Bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành thể hiện được tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/200÷1/500); mặt bằng, các mặt cắt, mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình (tỷ lệ 1/100÷1/200)
+ Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng có liên quan
Đơn xin chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành (bản chính)
Giấy phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và xây dựng (photo)
Văn bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (photo)
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường (photo)
Hợp đồng thi công xây dựng công trình (photo)
Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị thi công (sao y chứng thực)
Văn bản xác nhận đã đấu nối (hoặc biên bản nghiệm thu) hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa của nhà máy vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp (do công ty hạ tầng thực hiện) (bản chính)
Biên bản kiểm nhận hiện trạng công trình xây dựng (do Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện)
Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc (bản chính) kèm 01 đĩa CD bản vẽ hoàn công
Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính)
Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng hoặc chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ và 04 bộ bản vẽ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-183885-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16