Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-207517-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, thuộc UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất
* Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn UBND cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
* Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì lập và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả (không quá 13 ngày làm việc). Nếu hồ sơ không hợp lệ thì lập ngay văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết và hoàn trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện
* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp đến UBND cấp huyện
* Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau:
* Đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011
* Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011
* Trường hợp không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ hành chính
* Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, thuộc UBND cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT )
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND xã, phường, thị trấn, nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-207517-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15