Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-219055-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Chi Cục thuế, Phòng Công Thương và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá. Nộp tiền, nhận tài sản và giấy xác nhận quyền sở hữu tài sản tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị
Thời hạn giải quyết: 07 ngày đối với tài sản là động sản (trường hợp có yêu cầu thì có thể rút ngắn thời hạn niêm yết bán đấu giá tài sản)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
Bước 2: Tổ chức đấu giá tài sản theo quy chế, thông báo bán đấu giá
Bước 3: Bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá và giấy xác nhận quyền sở hữu tài sản
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày ra thông báo đến hết thời gian nộp hồ sơ theo quy chế (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đơn đăng ký tham dự đấu giá
Giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu (nếu là cá nhân)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí đấu giá * Mức phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá: . Từ 20 triệu đồng trở xuống: 50.000 đồng/hồ sơ . Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng: 100.000 đồng/hồ sơ . Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 150.000 đồng/hồ sơ . Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ . Trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ * Mức phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá: Trường hợp bán được tài sản thì người mua tài sản phải trả theo giá trị tài sản: . Dưới 50 triệu đồng: 5% của giá trị tài sản bán được . Từ 50 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu . Từ trên 01 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 01 tỷ đồng . Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng: 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ . Từ trên 20 tỷ đồng: 49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá * Trường hợp bán đấu giá không thành thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-219055-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21