Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-219277-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.
Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.
Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký chứng thực.
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây:
1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự.
6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của người cần chứng thực
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì thu 1.000 đồng/trang nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [122]
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn - Long An
Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) - Long An
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Long An
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - Long An
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 - Long An
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Long An
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài) - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Đăng ký thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Long An
Đăng ký thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Long An
Đăng ký thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Long An
Đăng ký thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty cổ phần - Long An
Đăng ký thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty hợp danh - Long An
Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư gắn liền thành lập chi nhánh - Long An
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp - Long An
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không gắn liền với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Long An
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư gắn liền thành lập chi nhánh - Long An
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp - Long An
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh - Long An
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Long An
Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Long An
Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Long An
Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần và ngược lại - Long An
Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá - Long An
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá - Long An
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá - Long An
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Long An
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Long An
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Long An
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Long An
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Long An
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Long An
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Long An
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô - Long An
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Long An
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài do giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch, số hộ chiếu; địa điểm làm việc - Long An
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài do giấy phép lao động hết hạn - Long An
Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp phép - Long An
Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày - Long An
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng chính phủ - Long An
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Long An
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Long An
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - Long An
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - Long An
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Long An
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Long An
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Long An
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Long An
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Long An
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Long An
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Long An
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Long An
Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Long An
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Long An
Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Long An
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân - Long An
Đăng ký khai sinh quá hạn - Long An
Đăng ký kết hôn - Long An
Đăng ký lại việc kết hôn - Long An
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú trong nước) - Long An
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi - Long An
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Long An
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Long An
Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Long An
Cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Long An
Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá - Long An
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá - Long An
Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Long An
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Long An
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - Long An
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Long An
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Long An
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Long An
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đối với cơ quan báo chí tại địa phương - Long An
Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng - Long An
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Long An
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Long An
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp - Long An
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Long An
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Long An
Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Long An
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Long An
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Long An
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Long An
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Long An
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận - Long An
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Long An
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Long An
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Long An
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Long An
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Long An
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Long An
Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Long An
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Long An
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Long An
Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất - Long An
Giao đất, cho thuê đất bãi bồi ven sông không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư - Long An
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Long An
Đăng ký khai tử - Long An
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Long An
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Long An
Đăng ký giám hộ - Long An
Đăng ký chấm dứt giám hộ - Long An
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - Long An
Đăng ký lại khai sinh - Long An
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Long An
Đăng ký lại kết hôn - Long An
Đăng ký lại khai tử - Long An
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Long An
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-219277-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27