Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-252937-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Cơ sở khám bệnh, chữ bệnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế Long An (số 70 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp
: Thẩm định tại cở sở đề nghị công bố đủ điều kiện khám sức khoẻ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể về tài liệu phải bổ sung và các nội dung sửa đổi. Cơ sở công bố đủ điều kiện chỉ phải bổ sung sửa đổi theo nội dung của văn bản thông báo này.
Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở công bố đủ điều kiện phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản trả lời thì cơ sở KBCB đó được triển khai hoạt động KSK;
Trường hợp cơ sở công bố đủ điều kiện đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Sở Y tế thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
*Điều kiện về nhân sự
Người thực hiện khám lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Người thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KBCB hoặc có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công theo quy định của pháp luật về KBCB
Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KBCB và có thời gian KBCB ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng
- Được người có thẩm quyền phân công thực hiện việc phân loại sức khỏe, ký Giấy KSK, sổ KSK định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở KBCB
Đối với cơ sở KSK cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài), ngoài việc đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
- Người thực hiện khám lâm sàng phải là bác sỹ có thời gian KBCB ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng hoặc phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên
- Người xác nhận kết quả xét nghiệm, người đọc và kết luận phim chụp X.quang phải là bác sỹ chuyên khoa;
- Người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên
- Khi có bất đồng về ngôn ngữ giữa người thực hiện KSK và người được KSK thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong KBCB theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh
*Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị
Có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế để thực hiện việc KSK.
Có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khoẻ.
* Điều kiện về năng lực thực hiện khám cận lâm sàng
Có đủ năng lực thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng sau:
- Xét nghiệm công thức máu
- Xét nghiệm sinh hóa máu
- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu
- Chụp X.quang tim phổi thẳng
Đối với cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài, ngoài việc đáp ứng quy định trên phải thực hiện được các kỹ thuật cận lâm sàng sau:
- Xét nghiệm máu: Công thức bạch cầu, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rê máu
- Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu
- Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E
- Xét nghiệm huyết thanh giang mai
- Xét nghiệm khẳng định tình trạng nhiễm HIV (HIV dương tính)
- Thử phản ứng Mantoux
- Thử thai
- Xét nghiệm ma tuý
- Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng
- Điện tâm đồ
- Điện não đồ
- Siêu âm
xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong
Trường hợp cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài chưa đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật quy định thì phải ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở KBCB có giấy phép hoạt động và được phép thực hiện các kỹ thuật đó
Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở
Danh sách người tham gia khám sức khỏe (theo mẫu), được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang
Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế (theo mẫu)
Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám sức khỏe
Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ trợ chuyên môn đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 14/2013/TT-BYT (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế của cơ sở khám sức khỏe
Tải về
Danh sách người tham gia khám sức khỏe
Tải về
Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khoẻ - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-252937-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20