Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-262750-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp xã, phường, thị trấn
Bước 2: UBND nhận hồ sơ, thẩm định các điều kiện thành lập trường theo quy định
Bước 3: UBND cấp xã, phường, thị trấn có văn bản gửi Phòng Giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra và cho phép hoạt động giáo dục nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Bước 4: Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và ra quyết định cấp giấy phép hoạt động nếu đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì Phòng Giáo dục và đào tạo có văn bản thông báo đến tổ chức cá nhân đã nộp hồ sơ
Bước 5: * Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
- Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ tư thục hoạt động giáo dục
Chương trình, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-262750-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26