Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-268141-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp
+ Qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày được nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến nơi tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận một cửa) Sở Giao thông Vận tải Long An (số 66, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Bước 2: Giải quyết thủ tục hành chính
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và thông báo ngay cho người nộp những nội dung cần bổ sung, sửa đổi; nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy biên nhận cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ nhận theo đường bưu điện còn thiếu hoặc không đúng theo quy định, Sở Giao thông Vận tải thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ phòng nghiệp vụ xử lý, trình lãnh đạo sở cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ):
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép theo mẫu);
 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
 Phương án kinh doanh theo mẫu;
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi ngoài các giấy tờ trên còn phải thêm: Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải theo mẫu (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao chụp giấy chứng nhận);
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông.
- Đối với hộ kinh doanh:
 Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu;
 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-268141-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31