Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-281478-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (65B Châu Văn Giác, phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Thương mại thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.
Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Thông báo về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh theo mẫu Phụ lục II-8 (Bản chính)
Quyết định và Biên bản họp của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh (Bản chính)
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Bản sao y)
Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu Căn phòng đại diện, Chi nhánh (Bản sao y)
Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề) (Bản sao y)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-281478-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Long An
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh - Long An
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài, theo quy định pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, do hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn) - Long An
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam) - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, thành lập Chi nhánh không gắn với dự án đầu tư) - Long An

0
31