Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-286424-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Long An;
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất (nếu có).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục thành phần và số lượng bộ hồ sơ (do người sử dụng đất thực hiện).
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (Địa chỉ: Số 137, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 072 3524111);
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
* Tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ, luân chuyển hồ sơ đến bộ phận thụ lý.
 Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 (ba) ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
* Xử lý hồ sơ: Do Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
 Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, xác định đủ điều kiện đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký, trường hợp không đủ điều kiện thì viết Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp, luân chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho khách hàng;
 Nếu đủ điều kiện thì Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) có trách nhiệm xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); Trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Trả giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
 Người nhận kết quả hồ sơ nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
 Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận kết quả hồ sơ nộp phí, lệ phí theo quy định.
 Công chức trả kết quả hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận kết quả hồ sơ ký vào sổ giao nhận hồ sơ.
Ghi chú: Người nhận kết quả hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp người nhận kết quả hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:
. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;
. Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Đối với tổ chức: Lệ phí chứng nhận biến động về đất đai. Mức phí: 30.000 đồng/1 giấy. Đối với hộ gia đình, cá nhân: • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường: 28.000 đồng/lần. • Lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: bằng 50% các mức được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường.
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Đối với tổ chức: * Đối với trường hợp có thẩm tra thực địa để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp sở hữu công trình xây dựng. Mức phí:  Diện tích dưới 10.000m2: 2.600.000 đồng/hồ sơ  Diện tích từ 10.000m2 đến 100.000m2: 3.900.000 đồng/hồ sơ  Diện tích lớn hơn 100.000m2: 5.200.000 đồng/hồ sơ * Các trường hợp còn lại. Mức phí:  Diện tích dưới 10.000m2: 1.100.000 đồng/hồ sơ  Diện tích từ 10.000m2 đến 100.000m2: 1.700.000 đồng/hồ sơ  Diện tích lớn hơn 100.000m2: 2.200.000 đồng/hồ sơ Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: không thu phí
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-286424-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai - Long An
Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Long An
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Long An
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề - Long An
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Long An
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Long An
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện - Long An
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Long An
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Long An
Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Long An
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Long An
Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Long An
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Long An

0
36