Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-BS30
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá bảy mươi bốn (74) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HDND và UBND huyện
* Cán bộ tiếp nhận: kiểm tra hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 2: Thẩm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn cấp giấy đối với các trường hợp đủ điều kiện; ghi ý kiến các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy, lý do
Bước 3: Ký tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xem xét hồ sơ, ký quyết định và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 4: Chuyển hồ sơ sang Chi cục Thuế huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Bước 5: Thông báo cho người sử dụng đất khoản phí, lệ phí địa chính phải nộp để thực hiện nghĩa vụ tài chính
Bước 6: Người sử dụng đất đem giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính cho người sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam
Bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật
Bản sao chứng thực hoặc công chứng giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định
Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng
Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (trường hợp nộp thay)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lần đầu đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-BS30
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26