Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-BS37
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Văn phòng HĐND và UBND huyện
* Cán bộ tiếp nhận: kiểm tra hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất, pháp lý của hồ sơ
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã ký tờ trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ký quyết định cấp giấy chứng nhận
Bước 4: Chuyển hồ sơ sang Chi cục Thuế huyện, thị xã để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Bước 5: Thông báo cho người sử dụng đất khoản phí, lệ phí địa chính phải nộp để thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Bước 6: Người sử dụng đất đem giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Bản sao chứng thực hoặc công chứng giấy tờ về tài sản gắn liền với đấ
Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc huyện 10.000 đồng/lần
Lệ phí thẩm định 469.000 đồng/hồ
Lệ phí trích lục 5.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-BS37
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22