Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-BS70
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ:: * Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An, địa chỉ số 112 Cách Mạng Tháng 8, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An.
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.
. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định
Bước 2 Xử lý hồ sơ:: Bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ, tiến hành thẩm định thực tế các điều kiện kinh doanh tại cơ sở. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy phép. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp giấy.
Bước 3 Trả kết quả:: Người đại diện của tổ chức, cá nhân đem biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An nộp lệ phí và nhận Giấy phép.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ).
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí đốt hóa lỏng;
+ Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 2622: 1995;
+ Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223: 1996
+ Cán bộ quản lý nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hóa lỏng, huấn luyện về bộ phận độc, bộ phận cháy chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về bộ phận cháy chữa cháy;
+ Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan Y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận;
+ Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị bộ phận cháy chữa cháy theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223: 1996 và được cơ quan Công an bộ phận cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn bộ phận cháy chữa cháy.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực)
Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về bộ phận cháy và chữa cháy (01 bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận sức khoẻ (01 bản chính)
Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ bộ phận cháy chữa cháy (01 bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (Phụ lục 4).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kinh doanh khí đốt hoá lỏng - Địa bàn thị xã, mức thu: 50.000 đồng/giấy. - Các huyện, mức thu: 25.000 đồng/giấy.
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng * Đối với doanh nghiệp: - Tại thị xã, mức thu: 300.000 đồng/điểm kinh doanh. - Các huyện, mức thu: 150.000 đồng/điểm kinh doanh. * Đối với hộ kinh doanh: - Tại thị xã, mức thu: 100.000 đồng/điểm kinh doanh. - Các huyện, mức thu: 50.000 đồng/điểm kinh doanh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-BS70
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19