Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-BS84
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, Long An)
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ xem xét hồ sơ. Sau khi xem xét xong thấy đủ điều kiện thì Phòng Quản lý Công nghệ dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở ký, sau đó chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Nhận văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
. Người nhận đến nhận giấy chứng nhận và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận
* Đối với cá nhân: Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp:
+ Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ...) đến mức không sử dụng được
+ Có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận
02 Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (theo mẫu)
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (phụ lục III)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí công bố Quyết định sửa đổi thông tin về tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-BS84
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Sở hữu công nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17