Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-006768-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của thành phần hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại “Một cửa” của UBND cấp huyện, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đối với hồ sơ đủ điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đô thị/ Kinh tế hạ tầng
Bước 3: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, tham mưu trình cấp GPXD. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì thì ban hành văn bản trả lời cho chủ đầu tư..
Bước 4: UBND cấp huyện ký duyệt hồ sơ và giấy phép xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ cấp GPXD có các bản bản vẽ thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai gồm:
+ Bản vẽ bố trí mặt bằng công trình trên lô đất, có đầy đủ các kích thước liên quan: Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, kích thước định vị lô đất, các kích thước mặt cắt ngang đường, hành lang an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật ( điện, cấp thoát nước, cây xanh, biển báo giao thông, biển tên đường phố...), vạt góc giao lộ... và các nội dung khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về XDDD ( tỷ lệ 1/100 – 1/200)
+ Bản vẽ các mặt bằng, mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 - //200
+ Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái...) tỷ lệ 1/50-1/200
+ Sơ đồ đấu nối giao thông, cấp, điện, cấp, thoát nước tỷ lệ 1/50-1/200.
- Bản vẽ hệ thống phòng chống cháy nổ đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền ( đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu)
- Phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các quy định về quản lý kiến trúc xây dựng đô thị.
- Bản vẽ thiết kế được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
- Phương án phá dỡ di dời công trình cũ phải đảm bảo biện pháp, quy trình, tiến độ, các trang thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, ANTT, VSMT,
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu
Bản sao có công chứng: Một trong các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND tỉnh Lào Cai
02 quyển hồ sơ thiết kế nhà ở theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai
Quyết định phê duyệt thiết kế của chủ đầu tư kèm theo kết quả thẩm tra hoặc thẩm định hồ sơ thiết kế của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện ( Trừ công trình nhà ở riêng lẻ đô thị có tổng diện tích sàn dưới 250m2, số tầng <3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích, lịch sử, văn hoá)
Bản sao có chứng thực: Quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Giấy chứng nhận đầu tư ( Đối với dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới).
Phương án phá dỡ, di dời công trình cũ do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lập (Đối với trường hợp trên mặt bằng xin cấp GPXD có công trình cũ).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu biên bản thẩm tra thực địa
Tải về
Mẫu đơn xin cấp GPXD
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị 50.000đ/ 1 lần cấp ( đối với công trình xây dựng trên địa bàn các phường); 20.000/ 1lần cấp (đối với công trình xây dựng trên địa bàn các xã)

0
38