Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-007072-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) cấp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) cấp huyện, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận: Thương nhân nộp hồ sơ về Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) thuộc UBND cấp huyện, thành phố (tại bộ phận một cửa);
Giải quyết: Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và chuyển đến phòng chuyên môn;
Bước 3: Phòng chuyên môn tiếp nhận và xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng chuyên môn phải có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ và các điều kiện đáp ứng theo yêu cầu, Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) sẽ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá cho thương nhân;
Bước 4: Bộ phận "một cửa" nhận kết quả, chuyển trả cho thương nhân đúng thời hạn quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện về chủ thể:
- Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh:
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất:
- Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt
4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:
- Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại phụ lục);
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh
Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép * Tại địa bàn TP: - Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp * Tại các khu vực khác: Mức thu lệ phí cấp phép kinh doanh bằng 50% mức thu tại địa bàn TP.
Phí thẩm định 50.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23