Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-007193-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân hoặc bản thân người có công có đơn đề nghị về việc di chuyển và tiếp nhận hồ sơ gửi Phòng Lao động, thương binh và xã hôi
Bước 2: Phòng Lao động, thương binh và xã hội xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản chấp thuận cho việc di chuyển
Bước 3: Phòng Lao động, thương binh và xã hội có trách nhiệm gửi hồ sơ của người có công đến nơi có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người có công
Nơi đi
- Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của nhà cung cấp.
- Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới.
- Phiếu di chuyển của Sở Lao động thương binh và xã hội kèm theo toàn bộ hồ sơ gốc của nhà cung cấp với cách mạng.
Nơi đến
Sở Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ đối với người có công - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-007193-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20