Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-007248-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân hoặc bản thân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc làm đơn đề nghị gửi Phòng Lao động, thương binh và xã hội
Bước 2: Phòng Lao động, thương binh và xã hội xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định
Đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
- Bản khai cá nhân (Mẫu số 8TĐ1).
- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; Hồ sơ hưởng chế độ thương binh và xã hội hoặc giấy tờ xác nhận khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
- Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 8TĐ2) của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.
Đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
- Bản khai cá nhân (Mẫu số 8TĐ1).
- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện.
- Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 9KC2) của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về

0
24