Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-007253-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Gián tiếp
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gia đình người có công từ trần làm đơn đề nghị xin hưởng chế độ mai táng phí gửi lên Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gửi phòng Lao động, thương binh và xã hội
Bước 3: Phòng Lao động thương binh xã ra quyết định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định cho hưởng chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần
Đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
- Bản khai cá nhân (Mẫu số 8TĐ1).
- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; Hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ xác nhận khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
- Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 8TĐ2) của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.
Đối với người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc
- Bản khai cá nhân (Mẫu số 8TĐ1).
- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động cách mạng của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện.
- Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 9KC2) của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu số 8TĐ1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-007253-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22