Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-007372-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ làm đơn đề nghị gửi Phòng Lao động, thương binh và xã hội
Bước 2: Phòng Lao động, thương binh và xã hội xem xét, thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định
Bản khai cá nhân (mẫu số 10 CC1)
Bản sao giấy chứng nhận kỷ niệm chương “ Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc huân chương, huy chương kháng chiến
Quyết định trợ cấp hàng tháng (mẫu số 10 CC 2) trợ cấp một lần (mẫu số 10 CC3) của Giám đốc Sở Lao đông thương binh và xã hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
mẫu số 10 CC1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-007372-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24