Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-008202-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng tài chính kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính kế hoạch Cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo tạm ngừng đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn xin tạm ngừng đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Bước 2: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Thông báo tạm ngừng đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Đơn xin tạm ngừng đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-008202-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
70