Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-010200-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ đăng ký kết hôn khu vực biên giới tại bộ phận “ Một cửa” qua cán bộ Tư¬ pháp - Hộ tịch
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn công dân (khai trong tờ khai đăng ký kết hôn) đã đầy đủ thông tin theo đúng quy định, yêu cầu công dân Việt nam xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân khu vực biên gới, công dân nư¬ớc láng giềng xuất trình giấy tùy thân do cơ quan nhà n¬ước có thẩm quyền của n¬ước láng giềng cấp
Bước 3: Sau 15 ngày kể từ ngày nhận hồ hợp lệ, UBND cấp xã thẩm tra hồ sơ, điều kiện đăng ký kết hôn, niêm yết hồ sơ đăng ký kết hôn trong thời hạn 07 ngày, UBND cấp xã làm công văn kèm theo 01 bộ hồ sơ gửi sở Tư pháp xin ý kiến. Sau khi có ý kiến của Sở tư¬ pháp trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đ¬ược ý kiến của Sở t¬ư pháp. UBND cấp xã tiến hành tổ chức lễ đăng ký kết hôn, cán bộ Tư¬ pháp -Hộ tịch ghi vào số sổ đăng ký kết hôn trình chủ tịch hoặc phó Chủ tịch ký, đóng dấu và cấp cho mỗi bên 01 bản chính Giấy đăng ký kết hôn theo quy định
Nộp tờ khai theo mẫu quy định
Giấy chứng minh nhân dân khu vực biên giới, công dân nước láng giềng xuất trình giấy tuỳ thân và tờ khai do cơ quan, nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn STP/HT-2006-KH.1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kết hôn 15.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết hôn khu vực biên giới - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-010200-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30