Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-010220-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu đăng ký khai tử đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử
Bước 2: Cán bộ Tư pháp cấp xã tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ mà người đi đăng ký khai tử nộp và xuất trình. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cán bộ Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử trình Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử
Bước 3: Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tuyên bố là đã chết
Nộp:
Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Tòa án tuyên bố là đã chết)
Xuất trình một trong những giấy tờ sau đối với người đi đăng ký khai tử:
+ Giấy Chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng nhận nhân khẩu tập thể; Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định về cá nhân người đó.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-010220-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17