Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-013530-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế; Ủy ban nhân dân xã nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị được ghi nợ kèm theo bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ giao đất tái định cư
Bước 2: Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra, thông báo nghĩa vụ tài chính, sau khi người sử dụng đất thực hiện xong việc tạm nộp tiền sử dụng đất. Trình Ủy ban nhân dân Cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(Mẫu số 01/ĐK-GCN);
Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính
Tờ khai thuế trước bạ
Thông báo giao đất
Biên bản tạm bàn giao đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đối với hộ gia đình, cá nhân được cấp GCn tại các phường thuộc thành phố Lào Cai mức thu: 100.000 đồng/ GCN đối với cấp mới và 50.000 đồng/ GCN đối với cấp đổi (Kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN. Trường hợp GCN cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (Không có nhà và tài sản khác) thì áp dụng mức thu 25.000 đồng/GCN cấp mới; 20.000 đồng/lần đối với cấp lại (Kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN. Miễn nộp lệ phí cấp GCN đối với trường hợp đã được cấp GCNQSD đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận. Miễn nộp lệ phí cấp GCN cho hộ, gia đình cá nhân ở nông thôn (bao gồm cả thị trấn). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn nộp lệ phí Giấy chứng nhận
Phí thẩm định quyền sử dụng đất Thành phố Lào Cai 50.000 đồng/ hồ sơ, các huyện khác 20.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý

0
25